هر آنچه در مورد راه اندازی و معماری شبکه میخواهید اینجاست

راه اندازی شبکه

راه اندازی شبکه چیست و چگونه میتوان انجام داد ؟

راه اندازی شبکه نیازی است که امروزه تمامی شرکتها برای ارتباط بین کارمندان نیاز دارند. این ارتباط به کارمندان یک شعبه محدود نمیشود  بلکه به ارتباط شعب با هم در شهر و یا حتی کشورهای مختلف نیز راه اندازی شبکه میگویند.

در شروع انجام این کار دو راه روبه روی شرکتها قرار میگیرد اول استخدام کارمند ، دوم قرار داد با شرکت هایی که این خدمات را ارایه میدهند. هر دو این موارد معایب و مزایایی دارند که در ادامه به این موضوعات به صورت مفصل پرداخته میشود. 

راه اندازی شبکه چه کمکی به ما میکند ؟

راه اندازی شبکه ابتدای راه پیشرفت یک شرکت است. شرکت ها و شعب آنها امروزه برای به اشتراک گذاشتن نرم افزارها و فایلها نیاز به شبکه دارند شبکه ها به وایرلس و کابلی تقسیم میشوند که هر کدام معایب و مضایای دارند.

شبکه های کامپیوتری از نظر سرعت و معماری نیز به دسته های مختلف تقسیم میشوند که بخش بزرگی از آن به تجهیزات و معماری شبکه بر میگردد لذا راه اندازی شبکه مهمترین مرحله و نیاز به زیر ساختی قوی دارد در ادامه به این موضوعات پرداخته میشود.

فناوران اطلاعات مانوک با بیش از 7 سال سایقه

چرا مانوک

گروه مانوک با بیش از 7 سال فعالیت در حوضه فناوری اطلاعات امروزه توانسته یکی از بهترین شرکت ها در ضمینه راه اندازی شبکه باشد. ما توانسته ایم با راه حل هایی بهتر و سریعتر نسبت به رقبای خود در این ضمینه رضایت مشتریان خود را جلب و در رسیدن به هدف آنها یاریشان کنیم. آخرین نظر سنجی مشتریان ما در سوالات بسیار رضایت بخش است.

میزان رضایت مشتریان در پاسخ گویی به موقه مشتریان
98%
میزان رضایت مشتریان در زمان حضوری پشتیبانان در محل شرکت
95%
میزان رضایت مشتریان در استفاده از اینترنت
99%
میزان رضایت مشتریان در استفاده از منابع شبکه
98%

کارمند یا از شرکتهای مشاور ؟

مزایای ومعایب شرکت های پشتیبانی شبکه

  • با گرفتن یک کارمند ثابت شما از اطلاعات یک کارمند استفاده میکنید در صورتی که شرکت های مشاور از اطلاعات یک گروه با تجربیات مختلف.
  • با استفاده از شرکت های پشتیبان واحدهای دیگر شرکت متمرکز تر به کارشان ادامه میدهند.
  •  خوبی کارمندان ثابت حضور آنها در مجموعه است که شرکت مانوک با طرح نیرو ثابت این مشکل را حل کرده است.
  • کارمندان ثابت در ساعات غیر اداری در دسترس نیستند.
  • شرکتها دیگر با موارد حقوقی کارمندان مانند بیمه و مالیات در گیر نیستند.

با مانوک شروع کنید !

روشها و قیمت گذاری راه اندازی شبکه

ما در مانوک روشهای مختلفی برای راه اندازی شبکه داریم که از نظر امنیتی و از نظر سرعت جابه جایی دیتا بهترین راه را در نظر گرفته است .روش ما به اینصورت است که بعد از ارزیابی دارایی های شبکه آن شرکت روشهایی با در نظر گرفتن رشد شرکت به کار فرما ارایه میشود و با جلسات و مشاوره درست یکی از این روشها انتخاب و پیاده سازی میشود.

روش قیمت گذاری ما در روشهای مختلف راه اندازی شبکه متغیر است امامعمولا شرکت برای راه اندازی و خرید تجهیزات از شرکت تخفیف ها ی بسیار قایل میشود چون این شرکت مانوک است که سالیان سال با این تجهیزات کار میکند و رضایت مشتری در الویت قرار دارد.

روشهای راه اندازی شبکه

راه اندازی شبکه به روشهای مختلف انجام میگیرد که ما به موارد مهم این روشها با تجهیزات مختلف میپردازیم

قیمت گذاری راه اندازی شبکه

بسته به نوع شبکه درخواستی قیمت های متفاوتی برای راه اندازی شبکه است و این مقدار ثابت نیست.